Rodo

Obowiązek informacyjny zgodny z art.13 ust.1

Zgodnie z art.13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Przedszkole Publiczne Nr 61
w Szczecinie
Z administratorem można skontaktować się e-mailowo;

lub telefonicznie pod numerem:
+48 91 4629 740

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:
Agnieszka Marciniak
Z inspektorem można się kontaktować e-mailowo:
lub telefonicznie pod numerem: +48 91 85 22 093.


Obowiązek informacyjny zgodny z art. 13 ust. 1 i 2 RODO

Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców – proces rekrutacji
Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców – po przyjęciu
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Klauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula informacyjna dla kontrahentów
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka
Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu

Regulamin udostępnienia danych osobowych z monitoringu wizyjnego