Rada Rodziców

Szanowni Rodzice,
Rada Rodziców została powołana jako reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego nr 61 w Szczecinie. Działania Rady Rodziców zawarte są w Regulaminie Rady Rodziców i stanowią one, m.in. że “Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów placówki, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki”.

Nasze dzieci spędzają w przedszkolu dużo czasu, dlatego zapewnienie im wszystkich co jest potrzebne w edukacji, rozwoju i zabawie powinno być dla nas wszystkich bardzo ważne. Związane jest to z opłatami z tytułu Rady Rodziców.

Dlatego w tym roku przedszkolnym 2018/2019 chcemy przedstawiać Państwu, tu na stronie internetowej przedszkola, oraz na tablicy ogłoszeń w przedszkolu wydatki Rady Rodziców. Są one kontrolowane i zatwierdzane przez powołanych członków Rady Rodziców. Przypomnę, że to z tych funduszy zakupione zostały szafki na ubrania dla dzieci, nagrody w wewnętrznych konkursach w przedszkolu czy dary Froebla dla większości z grup. Jak Państwo widzicie Rada Rodziców wydatkuje wszystkie fundusze dla dobra naszych przedszkolaków.

Dziękuję za wszystkie dokonywane wpłaty. Zdaję sobie sprawę, że cała kwota dla wielu z rodziców może być znaczącym obciążeniem, dlatego należność tę można rozłożyć na dogodne dla Państwa raty. Proponuję cztery okresy wpłat, ale możliwe są także comiesięczne przelewy.

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące naszej działalności, nowe pomysły czy propozycje serdecznie zapraszam do współpracy. Jestem do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku
Rady Rodziców przy PP 61 w Szczecinie