Podziękowania

  • Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za zakup materiałów potrzebnych do naprawy ogrodowych sprzętów przedszkolnych.
  • Bardzo serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za zakup nagród dla uczestników konkursu „Niezwykły instrument”, dziękujemy również Pani Wieczorek za wydrukowanie dyplomów.
  • Dziękujemy Panu Marcinowi za bezinteresowną pomoc w redagowaniu strony www przedszkola.