Opłaty / nr kont

Wyżywienie i Pobyt

Bardzo prosimy o wpłacanie odpłatności z pobyt i wyżywienie na dwa osobne konta w tytule wpisując

IMIĘ I NAZWISKO dziecka

do 7 dania każdego miesiąca

Wyżywienie – 64 1020 4812 0000 0002 0128 7564

Pobyt – 66 1020 4812 0000 0902 0128 7572


Rada Rodziców

Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek Rady Rodziców

75 1240 3969 1111 0010 3532 9894

Wpisując w tytule imię i nazwisko dziecka oraz grupę do której uczęszcza dziecko

(np. JAN KOWALSKI- GRUPA 7- SKRZATY)

Pierwsze dziecko płaci 100% za Radę Rodziców następne i kolejne 50%

Za wspólną współpracę DZIĘKUJEMY
RADA RODZICÓW