Opłaty / nr kont

Z dniem 31 sierpnia 2020 r. zostaje zamknięty rachunek, na który dokonywali Państwo wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

Od 1 września 2020 r. wpłaty prosimy dokonywać na poniższe konto:

Pobyt – 59 1020 4812 0000 0202 0128 7556

Wyżywienie i Pobyt

Bardzo prosimy o wpłacanie odpłatności z pobyt i wyżywienie na dwa osobne konta w tytule wpisując

IMIĘ I NAZWISKO dziecka

do 7 dania każdego miesiąca

Wyżywienie64 1020 4812 0000 0002 0128 7564

Pobyt – 59 1020 4812 0000 0202 0128 7556

Pobyt do dnia 31 sierpnia 2020 roku66 1020 4812 0000 0902 0128 7572

Rada Rodziców

Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek Rady Rodziców

75 1240 3969 1111 0010 3532 9894

Wpisując w tytule imię i nazwisko dziecka oraz grupę do której uczęszcza dziecko

(np. JAN KOWALSKI- GRUPA 7- SKRZATY)

Pierwsze dziecko płaci 100% za Radę Rodziców następne i kolejne 50%

Za wspólną współpracę DZIĘKUJEMY
RADA RODZICÓW