Konto Rady Rodziców

KONTO RADY RODZICÓW PRZY
PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 61 W SZCZECINIE:

Bank PeKaO S.A.

75 1240 3969 1111 0010 3532 9894

/ w tytule przelewu proszę wpisz imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy, np.: Jan Kowalski gr. 5/

Wszelkie dobrowolne wpłaty na konto Rady Rodziców będą przeznaczone m.in.
na sfinansowanie nagród za udział w konkursach, modernizację placu zabaw, doposażenie grup w pomoce dydaktyczne, sprzęt i wspieranie innej statutowej działalności przedszkola.

Liczymy na pomoc w pozyskiwaniu darczyńców i jednocześnie dziękujemy za każdą inicjatywę i pomoc w gromadzeniu funduszy.