W dniu wczorajszym 02.11.2020 r. w godzinach popołudniowych otrzymaliśmy informację o zakażeniu SARS-CoV-2  w związku z powyższym informuję, iż dzieci z grup: ,,Motylki” oraz  ,,Tropiciele” mające kontakt z osoba chorą, podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019 poz. 1239) od ostatniego dnia kontaktu, tj.: [...] 

→ czytaj więcej ←