OD DNIA 25.03.2020r. NA STRONIE INTERNETOWEJ NASZEGO PRZEDSZKOLA W KATEGORII “ZAJECIA ONLINE” BĘDĄ UMIESZCZONE ZADANIA DLA DZIECI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA PRZEDSZKOLI OPRACOWANE PRZEZ NAUCZYCIELA -WYCHOWAWCĘ. [...] 

→ czytaj więcej ←

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Od 16 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak
i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
O wszelkich zmianach będą informowani Państwo na bieżąco. (prosimy zatem śledzić wpisy na stronie przedszkola) [...] 

→ czytaj więcej ←