07 lutego grupę “Pszczółek” odwiedzili pracownicy Teatru Lalek Pleciuga, którzy poprowadzili warsztaty plastyczne poświęcone lalce teatralnej – kukle. Pani Magda, odpowiedzialna za edukację teatralną w Pleciudze, zaprezentowała dzieciom kukły grające w pleciugowych spektaklach. Przedszkolaki mogły obejrzeć je z bliska, dotknąć, popróbować animacji oraz poznać związane z nimi ciekawostki. Potem mogły stworzyć swoje własne lalki, które zabrały do domu 🙂 [...] 

→ czytaj więcej ←

05 lutego po śniadaniu “Pszczółki” miały okazję wyładować się twórczo malując kosmiczne pejzaże na czarnej folii stretch. Zaangażowanie dzieci – bezcenne a na powstałych pracach dzieci odzwierciedliły wszystko to, co do tej pory poznały – konstelacje gwiazd, planety, rakiety… [...] 

→ czytaj więcej ←

A w “Pszczółkach”  dalej króluje kosmiczna tematyka. Podczas zajęć 04 lutego dzieci wzbogaciły wiadomości dotyczące naszej planety i jej miejsca w Układzie Słonecznym. Za sprawą wiersza W. Chotomskiej “Rakieta opowiada o planetach” przedstawionego w formie teatrzyku freblowskiego przedszkolaki poznały też nazwy innych planet oraz pojęcia: satelita, statek kosmiczny, orbita, kosmonauta oraz zjawisko powstawania dnia i nocy. Na koniec zajęć dzieci obejrzały prezentację przygotowaną przez panią Anitkę “Kiedy patrzę w niebo”. [...] 

→ czytaj więcej ←

Sprawne posługiwanie się nożyczkami wydaje się dla dorosłych prostą sprawą. Jednak dla małego dziecka to wyzwanie. Musi nauczyć się je otwierać i zamykać, ustawiać prostopadle do papieru, opanować i skoordynować ruchy przesuwne do przodu jedną ręką przy jednoczesnym przytrzymywaniu i obracaniu papieru drugą ręką. Aby urozmaicić dzieciom tę czynność, pani Anitka przykleiła do stolików kartki z narysowanymi wzorami do cięcia. Takiego zaangażowania przedszkolaków w wycinanie  jeszcze nie było 🙂 [...] 

→ czytaj więcej ←

29 stycznia grupę “Pszczółek” odwiedziła mama Nadii, która w ramach akcji “Cała Polska czyta dzieciom” przeczytała przedszkolakom opowiadanie Lwa Tołstoja pt. “Kotek” oraz opowiadanie Hanny Łochockiej pt. “Jak choruje Elemelek, jak go leczą przyjaciele”. Dziękujemy Pani Izie za czas poświęcony dzieciom.  [...] 

→ czytaj więcej ←

Twórczość plastyczna zajmuje bardzo ważne miejsce w rozwoju dziecka. W przedszkolu zwracamy uwagę na usprawnianie motoryki małej, która rozwija u dzieci sprawność dłoni i palców, konieczną do nauki pisania. Na  jednych z zajęć dzieci miały możliwość porysować, jednak  nie było to zwykłe rysowanie na kartce papieru. Dzieci otrzymały tacki wypełnione kaszą manną i przy pomocy swojego paluszka mogły tworzyć różne wzory. Dzieciom bardzo spodobało się to, że rysunki potrafią znikać, kiedy potrząsa się tacką oraz to, że mogły rysować wiele razy. [...] 

→ czytaj więcej ←

Podczas zajęć w ramach aktywności matematycznej przedszkolaki wykonywały makaronowe korale dla babci. Była to okazja nie tylko do ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, ale również doskonalenia umiejętności z zakresu edukacji matematycznej – liczenia nawleczonych korali na sznur (porównywania kto ma więcej, a kto mniej?), nawlekania w rytmie, porównywania wielkości  sznurów (kto ma dłuższy sznur, a kto krótszy?) i układania je w serie rosnące.  [...] 

→ czytaj więcej ←

Czy zima może pomóc w uczeniu matematyki już w przedszkolu? Czy zima może być inspiracją do zajęć matematycznych? Oczywiście! W ramach aktywności matematycznej przedszkolaki oglądały ilustracje śniegowych płatków a później układały zimowe gwiazdki już samodzielnie  z wykorzystaniem Darów Froebla. Była to świetna okazja do wychwycenia i zaobserwowania zjawiska symetrii w przyrodzie.  [...] 

→ czytaj więcej ←