Szanowni Państwo!

W związku z planowanym na dzień 18 maja 2020 r. wznowieniem działalności przedszkola, zgodnie z wytycznymi GIS, MZ oraz MEN z dnia 30 kwietnia 2020 r. mając na uwadze bezpiecznie i higieniczne warunki pracy placówka otwarta będzie w godz. 6.30-16.30. 

Rodzic/opiekun, którego dziecko zostało zakwalifikowane do pobytu w przedszkolu w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki zostanie powiadomiony telefoniczne lub e-mailowo dnia 15 maja 2020 r.


Agnieszka Pacholczyk
Dyrektor PP61