KOMUNIKAT W SPRAWIE OTWIERANIA PRZEDSZKOLI I ZASAD PRZEPROWADZANIA NABORU

Drodzy Rodzice!

W związku ze stopniowym odmrażaniem gospodarki a co za tym idzie także otwieraniem przedszkoli, zgodnie z rekomendacją MEN w pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowanie będą dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu
i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Prosimy zatem zainteresowane osoby
o wypełnienie wniosku/deklaracji o przyjęcie dziecka do przedszkola w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki. Wypełniony wniosek prosimy przesłać na adres e-mail przedszkola: . (wnioski prosimy przesyłać od poniedziałku 11 maja 2020 r.) Po weryfikacji przesłanych deklaracji drogą e-mailową powiadomimy Państwa o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola. W pierwszym dniu pobytu w placówce prosimy o dostarczenie oryginału deklaracji oraz podpisanej zgody.


Z poważaniem
Agnieszka Pacholczyk
Dyrektor PP61