Drodzy Rodzice!

Drodzy Rodzice!

Uprzejmie informuję, iż decyzją organu prowadzącego placówkę z dnia 5 maja 2020 r.,
w dniach od 6 maja do 15 maja 2020 r. zajęcia zostają zawieszenie. Przyczyną zawieszenia zajęć jest brak możliwości spełnienia wytycznych dotyczących BHP oraz szczegółowych wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Z chwilą zapewnienia w pełni warunków bezpieczeństwa w placówce będą wznowione zajęcia opiekuńcze. Zgodnie z rekomendacją MEN w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu
i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przedszkola będą czynne wyłącznie dla rodziców dzieci pracujących, którzy nie mają innej możliwości zapewnienia dziecku opieki oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego na dziecko.

Z poważaniem
Agnieszka Pacholczyk
Dyrektor PP61