Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 26 kwietnia 2020 r.

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 zostaje przedłużona do
26 kwietnia 2020 r.

W obecnym stanie zagrożenia epidemicznego bardzo proszę o stosowanie się do wytycznych GIS, śledzenie na bieżąco komunikatów MZ oraz MEN o panującej sytuacji.

O wszelkich zmianach będą informowani Państwo na bieżąco. (prosimy zatem śledzić wpisy na stronie przedszkola).

Agnieszka Pacholczyk
Dyrektor PP61