Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Od 16 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak
i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
O wszelkich zmianach będą informowani Państwo na bieżąco. (prosimy zatem śledzić wpisy na stronie przedszkola)

 
Z poważaniem
Agnieszka Pacholczyk