Get Adobe Flash player

ostatnia aktualizacja 08.IV.2014

********************************

informator_rodzice_2014

Umowa cywilno-prawna 2014-2015

********************************

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH

 I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

L.P.

Rodzaj czynności

Terminy

1.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

10.02.2014r. – 18.02.2014r.

2.

Weryfikacja deklaracji i podanie liczby wolnych miejsc (odznaczenie w systemie elektronicznym dzieci, których rodzice nie złożyli deklaracji o kontynuacji edukacji w przedszkolu lub szkole)

19.02.2014r.

3.

Składanie przez rodziców wniosków wraz z załącznikami

20.02.2014r. – 14.03.2014r.

4.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną okoliczności zawartych w oświadczeniach złożonych przez rodziców

17.03.2014r. – 01.04.2014r.

5.

posiedzenia komisji rekrutacyjnych – pierwszy etap  rekrutacji dzieci zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego. Zaznaczenie w systemie dzieci zakwalifikowanych w pierwszym etapie rekrutacji

02.04.2014r.

6.

posiedzenie komisji rekrutacyjnej – drugi etap rekrutacji. Zaznaczenie w systemie dzieci zakwalifikowanych w drugim etapie rekrutacji

04.04.2014r.

7.

posiedzenie komisji rekrutacyjnej – trzeci etap rekrutacji. Zaznaczenie w systemie dzieci zakwalifikowanych w trzecim etapie rekrutacji

08.04.2014r.

8

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

09.04.2014r. o godz. 15.00

9.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola, w formie zawarcia umowy cywilno – prawnej z przedszkolem

10.04.2014r. – 16.04.2014r.

10.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

17.04.2014r. do godz. 12.00

11.

Składanie przez rodziców wniosków o sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, tj.  18.04.2014r. – 24.04.2014r.

12.

Przygotowanie przez komisję rekrutacyjną  i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13.

Złożenie przez rodziców kandydata, do dyrektora, odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

14.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

15.

Prezydent wskazuje miejsca dla dzieci nieprzyjętych do przedszkola, dla których gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego

do 13.06.2014r.  

16.

Postępowanie uzupełniające

16.06.2014r.  – 29.08.2014r.