zmiana dotyczy godziny odbioru z 8:00 na 7:00

cyt.

Wypełnioną kartę należy złożyć u nauczycielek w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca (środa).
22 czerwca (czwartek) od godziny 7.00 rano będą wydawane zaświadczenia wydane przez Dyrektora PP 61 do przedszkoli zastępczych na dyżur wakacyjny.
pełna treść ogłoszenia:

Uwaga Rodzice!!!
Informujemy, że od 19 czerwca można pobierać u nauczycielek w grupach „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola dyżurnego”.
Wypełnioną kartę należy złożyć u nauczycielek w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca (środa).
22 czerwca (czwartek) od godziny 7.00 rano będą wydawane zaświadczenia wydane przez Dyrektora PP 61 do przedszkoli zastępczych na dyżur wakacyjny. Skierowania można składać w wybranych przez siebie przedszkolach w okresie od 22 czerwca (czwartek) od godziny 7.00 do 28 czerwca (środa).
Prosimy o przestrzeganie ustalonych terminów.

Uwaga Rodzice!!!

Informujemy, że 21 czerwca (środa) o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci nowo przyjętymi do naszego przedszkola na rok szkolny 2017/2018.

Niektóre informacje mogą być niedostępne. Przepraszamy za niedogodności.

Drodzy Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko do „Niezapominajki” !!!

Od 25 kwietnia 2017 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.
Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: nabor.pcss.pl/szczecin

WAŻNE DATY

  • W dniach 25 kwietnia – 12 maja 2017 r.– składanie przez Rodziców wniosków do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, wraz z wymaganymi dokumentami;
  • Dnia 09 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  • W dniach 12 – 13 czerwca 2017 r. – potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola, w formie zawarcia umowy cywilno – prawnej z przedszkolem;
  • Dnia 14 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
  • 14 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji; Rodzice, za pomocą indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu lub w szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

Prosimy o przestrzeganie podanych terminów!

Uwaga Rodzice !!!

Zapraszamy na spotkania z nauczycielkami, podczas których podsumujemy pracę wychowawczo-dydaktyczną w II semestrze roku szkolnego 2016/2017

Grupa I „Stokrotki” – 20 czerwca (wtorek) o godzinie 16.30

Grupa II „Biedronki”  – 07 czerwca (środa) o godzinie 17.00

Grupa III „Motylki” – 07 czerwca (środa) o godzinie 17.00

Grupa IV „Pszczółki”  – 20 czerwca (wtorek) o godzinie 17.00

W ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w dniach 05.VI – 09.VI w naszym przedszkolu odbędą się spotkania z książką:

  • 05 czerwca – wspólne czytanie wiersza „Lokomotywa”
  • 06 czerwca – czytanie wierszy w języku angielskim
  • 07 czerwca – czytanie baśni „Calineczka”
  • 08 czerwca – inscenizacja słowno-muzyczna „Jaś i Małgosia”
  • 09 czerwca – spotkanie z książką w grupach. Zapraszamy.

Drodzy Rodzice. Z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty zapraszamy Was gorąco na popisy artystyczne dzieci i poczęstunek w salach według poniższego harmonogramu:

grupa I „Stokrotki” 30.V (wtorek) godz. 15.30

grupa II „Biedronki” – 06.VI (wtorek) godz. 15.30

grupa III „Motylki” – 26.V (piątek) godz. 15.30

grupa IV „Pszczółki” – 08.VI (czwartek) godz. 15.30

Jesteśmy już duzi i znamy literki,

pójdziemy do szkoły- to jest zaszczyt wielki.

Zanim opuścimy te przedszkolne progi

chcemy podziękować wszystkim paniom drogim.

Zapraszamy więc Rodziców na spotkanie,

na przedszkolne pożegnanie,

które odbędzie się

grupa V „Tropiciele” – 12 czerwca (poniedziałek) 0 godzinie 16.00

grupa VI „Niezapominajki” – 09 czerwca (piątek ) o godzinie 16.00

Na uroczystość zapraszają dzieci ze swoimi paniami 🙂