Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z opiekunami, które od 1 września 2017 r. rozpoczną edukację przedszkolną, na zajęcia adaptacyjne organizowane w naszym przedszkolu według następującego harmonogramu:

Grupa I „Stokrotki”

29 sierpnia (wtorek) o godzinie 9.00
30 sierpnia (środa) o godzinie 15.30

Grupa II „Biedronki”

29 sierpnia (wtorek) o godzinie 15.30
30 sierpnia (środa) o godzinie 9.00

Celem zajęć adaptacyjnych w przedszkolu jest ułatwienie maluchowi bezstresowego wkroczenia w świat grupy przedszkolnej. Podczas zajęć dzieci poznają przedszkole, nauczycielki i personel obsługi. Uczestniczą  w zajęciach ruchowych, plastycznych i edukacyjnych oraz zabawach integracyjnych  w sali.

Prosimy o przygotowanie dla dzieci i siebie obuwia zmiennego 🙂

zmiana dotyczy godziny odbioru z 8:00 na 7:00

cyt.

Wypełnioną kartę należy złożyć u nauczycielek w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca (środa).
22 czerwca (czwartek) od godziny 7.00 rano będą wydawane zaświadczenia wydane przez Dyrektora PP 61 do przedszkoli zastępczych na dyżur wakacyjny.
pełna treść ogłoszenia:

Uwaga Rodzice!!!
Informujemy, że od 19 czerwca można pobierać u nauczycielek w grupach „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola dyżurnego”.
Wypełnioną kartę należy złożyć u nauczycielek w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca (środa).
22 czerwca (czwartek) od godziny 7.00 rano będą wydawane zaświadczenia wydane przez Dyrektora PP 61 do przedszkoli zastępczych na dyżur wakacyjny. Skierowania można składać w wybranych przez siebie przedszkolach w okresie od 22 czerwca (czwartek) od godziny 7.00 do 28 czerwca (środa).
Prosimy o przestrzeganie ustalonych terminów.

Uwaga Rodzice!!!

Informujemy, że 21 czerwca (środa) o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci nowo przyjętymi do naszego przedszkola na rok szkolny 2017/2018.

Niektóre informacje mogą być niedostępne. Przepraszamy za niedogodności.

Drodzy Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko do „Niezapominajki” !!!

Od 25 kwietnia 2017 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.
Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: nabor.pcss.pl/szczecin

WAŻNE DATY

  • W dniach 25 kwietnia – 12 maja 2017 r.– składanie przez Rodziców wniosków do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, wraz z wymaganymi dokumentami;
  • Dnia 09 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  • W dniach 12 – 13 czerwca 2017 r. – potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola, w formie zawarcia umowy cywilno – prawnej z przedszkolem;
  • Dnia 14 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
  • 14 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji; Rodzice, za pomocą indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu lub w szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

Prosimy o przestrzeganie podanych terminów!

W ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w dniach 05.VI – 09.VI w naszym przedszkolu odbędą się spotkania z książką:

  • 05 czerwca – wspólne czytanie wiersza „Lokomotywa”
  • 06 czerwca – czytanie wierszy w języku angielskim
  • 07 czerwca – czytanie baśni „Calineczka”
  • 08 czerwca – inscenizacja słowno-muzyczna „Jaś i Małgosia”
  • 09 czerwca – spotkanie z książką w grupach. Zapraszamy.

Jesteśmy już duzi i znamy literki,

pójdziemy do szkoły- to jest zaszczyt wielki.

Zanim opuścimy te przedszkolne progi

chcemy podziękować wszystkim paniom drogim.

Zapraszamy więc Rodziców na spotkanie,

na przedszkolne pożegnanie,

które odbędzie się

grupa V „Tropiciele” – 12 czerwca (poniedziałek) 0 godzinie 16.00

grupa VI „Niezapominajki” – 09 czerwca (piątek ) o godzinie 16.00

Na uroczystość zapraszają dzieci ze swoimi paniami 🙂

Drodzy Rodzice! Informujemy, że odpłatność za przedszkole należy dokonywać na dwa konta – konto za wyżywienie i konto za pobyt.

KONTO ZA WYŻYWIENIE – 64 1020 4812 0000 0002 0128 7564

KONTO ZA POBYT – 66 1020 4812 0000 0902 0128 7572